تولید کننده انواع  آردهای غنی شده

آرد ستاره

 

آرد ستاره:   

 میزان سبوس گیری این آرد 18٪ است. برای تهیه نان بربری – نان های حجیم ونیمه حجیم استفاده می شود. ولی می توان از این نوع آرد در تهیه برخی محصولات قنادی هم بهره برد.