تولید کننده انواع  آردهای غنی شده

آرد سنگگ

 

whole wheat flour:

یا آرد گندم کامل همان آرد سبوسدار است. آردهای سنگکی پز های سنتی ازین نوعند.

از آرد کامل گندم، مخصوصاً در تهیه ی بیسکوییت های سبوس دار یا دیجستیو که در ایران به بیسکوییت هایساقه طلایی معروف است استفاده می کنند. در تهیه ی این بیسکوییت ها از دانه و سبوس گندم در کنار هم استفاده می شود و بسیار مغذی می باشند

 آرد کامل  یا آرد سنگک :میزان سبوس گیری آن 7٪ بوده ودر تهیه نان های کامل کاربرد دارد.